Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami wypłaty odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania

Ulotka Informacyjna - plik PDF

Aktualności

08/04/2024 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca odpowiada na wezwania do złożenia wyjaśnień przesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Trwają prace końcowe związane z wycinką drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S10.
Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych.

08/04/2024 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca finalizuje prace nad ostatecznym kształtem Wielobranżowego Projektu Budowlanego, Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz kompletuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

11/03/2024 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca odpowiada na wezwania do złożenia wyjaśnień przesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Trwają prace końcowe związane z wycinką drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S10.
Służby archeologiczne przeprowadziły na zlecenie GDDKiA Oddział Bydgoszcz badania archeologiczne na obszarze przyszłego Placu Budowy.
Wykonawca wykonał rozpoznanie saperskie.
Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych.

11/03/2024 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca finalizuje prace nad ostatecznym kształtem Wielobranżowego Projektu Budowlanego oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

09/02/2024 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwają prace końcowe związane z wycinką drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S10. Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych.

09/02/2024 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca finalizuje prace nad ostatecznym kształtem Wielobranżowego Projektu Budowlanego oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

09/01/2024 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwają prace końcowe związane z wycinką drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S10. Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych.

09/01/2024 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca finalizuje prace nad ostatecznym kształtem Wielobranżowego Projektu Budowlanego oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Odbyły się spotkania z GTC w temacie rozbudowy Węzła Toruń Południe.

08/12/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

W dniu 30.11.2023 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy opublikował OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.23.2023.KS. Trwała wycinka drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S10. Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych.

08/12/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca kontynuuje prace nad ostatecznym kształtem Wielobranżowego Projektu Budowlanego. Wykonawca uzgadnia rozwiązania projektowe, uwzględniające inwestycję mieszkaniową TTBS Glinki. Wykonawca kontynuuje prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą oraz opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

09/11/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Nadleśnictwa rozpoczęły wycinkę drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S10. Wykonawca odpowiedział na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego do wyjaśnień i uzupełnień Wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

09/11/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca kontynuuje prace nad ostatecznym kształtem wielobranżowego Projektu Budowlanego. Wykonawca uszczegóławia Projekt w rejonie działki wojskowej będącej we władaniu 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz inwestycji mieszkaniowej TTBS Glinki. Wykonawca kontynuuje prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą oraz opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

10/10/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Zakończono działania związane z translokacją mrowisk oraz metaplantacją roślin wynikające z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Decyzji derogacyjnej. Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych. Trwają przygotowania do wycinki drzew.

10/10/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca złożył Projekt Budowlany do przeglądu i opracowuje rewizje w związku z uwagami zespołu Konsultanta oraz zespołu Zamawiającego. Trwają rozmowy z Wojskiem Polskim oraz Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego dotyczące ostatecznego kształtu poszczególnych elementów drogi ekspresowej S10. Wykonawca kontynuuje prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą oraz opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

20/09/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Technicznych. Zespół geodezyjny Wykonawcy wytyczył stanowiska archeologiczne na terenie przyszłego pasa drogowego. Zespół środowiskowy Wykonawcy przystąpił do realizacji działań kompensacyjnych w zakresie przenoszenia mrowisk wnikających z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Decyzji derogacyjnej.

20/09/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca opracowuje dokumentację projektową dotyczącą remontów istniejących obiektów inżynierskich oraz kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektu Budowlanego oraz Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na znaczną ingerencję przebudowywanej drogi w istniejące poligony wojskowe, trwa uzgadnianie rozwiązań technicznych z Wojskiem Polskim.

07/08/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca w dniu 04.08.2023 r. złożył do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S10 odcinek 3 Solec-Toruń Zachód. Wykonawca po uzyskaniu decyzji ZRID będzie mógł rozpocząć prace budowlane.

07/08/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektu Budowlanego oraz Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Trwają uzgodnienia rozwiązań technicznych z Wojskiem Polskim, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz PKP PLK S.A.

04/08/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca przedłożył do przeglądu rewizję Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Trwa weryfikacja Raportu przez Zespół Konsultanta oraz Zamawiającego.

12/07/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania zatwierdzania Projektu Budowlanego oraz złożył do weryfikacji Projekt Techniczny. Wykonawca uzyskuje uzgodnienia dokumentacji projektowej i przygotowuje się do złożenia Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

12/07/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt wstępny branży drogowej i mostowej, a także opracowywał Koncepcję docelową rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych oraz Projekty Remontów Istniejących Obiektów. Wykonawca kontynuuje prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą. Trwają uzgodnienia rozwiązań technicznych z Wojskiem Polskim.

09/06/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca opracował i przedłożył do przeglądu rewizję Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz rewizję Wielobranżowego Projektu Budowlanego. Wykonawca uzgadnia dokumentację przed złożeniem Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Wykonawca opracowuje Projekt Techniczny.

09/06/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca opracowuje Projekt Budowlany oraz kontynuuje prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą na potrzeby opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Trwają uzgodnienia i konsultacje Projektu wstępnego z właścicielami nieruchomości graniczących z terenem Inwestycji.

09/05/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca opracował i przedłożył do przeglądu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Trwają prace nad poprawkami do Wielobranżowego Projektu Budowlanego. Wykonawca analizuje i opracowuje przebieg linii rozgraniczającej teren Inwestycji.

09/05/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca opracował i przedłożył do przeglądu Projekt wstępny branży drogowej i mostowej. Wykonawca kontynuuje prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.

11/04/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca opracował i przedłożył do przeglądu Wielobranżowy Projekt Budowlany oraz materiały do Audytu BRD.
Trwa pozyskiwanie ostatnich warunków technicznych oraz finalizowanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Odbyło się spotkanie z Lasami Państwowymi przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, na którym omówiono między innymi temat wycinek.

11/04/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca kontynuuje prace nad Projektem wstępnym (koncepcją rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych).
Trwają intensywne działania związane z inwentaryzacją przyrodniczą oraz uzyskiwaniem warunków technicznych od gestorów sieci.

08/03/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca opracował i przedłożył do przeglądu projekt linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej. Inżynier Kontraktu oczekuje na złożenie Wielobranżowego Projektu Budowlanego w drugiej połowie miesiąca, zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem dla etapu prac projektowych.

08/03/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Wykonawca zmobilizował zespół Projektantów, który niezwłocznie przystąpił do prac projektowych i opracował Harmonogram dla etapu prac projektowych. Wykonawca planuje złożenie Projektu wstępnego (koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych) w drugiej połowie kwietnia 2023 r.

06/02/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca zakończył prace terenowe w zakresie Inwentaryzacji przyrodniczej do Raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Trwają prace nad ukończeniem Projektu Budowlanego, którego zawansowanie wynosi ok. 80 %.

20/01/2023 - Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Podpisanie umowy na realizację
W dniu 20.01.2023 r. w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Konsorcjum firm: RUBAU Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Poltores Sp. z o.o. (Partner) na zaprojektowanie i budowę odcinka 4 drogi ekspresowej S10 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe o długości 11,8 km. Wartość inwestycji wynosi 339 949 475,71 PLN brutto.

05/01/2023 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca kontynuuje prace nad przygotowaniem Raportu z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowaniem Projektu Budowlanego.

09/11/2022 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca w ramach przygotowania Raportu z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracował Inwentaryzację przyrodniczą. Nadzór Przyrodniczy z ramienia Inżyniera pozostaje w bezpośrednim kontakcie z zespołem przyrodników Wykonawcy. Trwają dalsze prace nad przygotowaniem Projektu Budowlanego.

20/09/2022 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

W zakresie Projektu Budowlanego Wykonawca przedstawił Inżynierowi i Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych drogi ekspresowej S-10.

05/08/2022 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Wykonawca opracował i przedłożył do weryfikacji mapę do celów projektowych. Zespół Konsultanta weryfikuje dokument. Wykonawca przystąpił do opracowywania Projektu Budowlanego.

31/05/2022 - Odcinek 3 i 4

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru

W dniu 31.05.2022 r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa pomiędzy Zamawiającym, a firmą AYESA Polska Sp. z o.o. na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód i odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe”.

06/05/2022 - Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Podpisanie umowy na realizację

W dniu 06.05.2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A. (Lider) oraz MIRBUD S.A. (Partner) na zaprojektowanie i budowę odcinka 3 drogi ekspresowej S10 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód o długości 21,2 km. Wartość inwestycji wynosi 425 869 442,92 PLN brutto.