Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód


LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW
L.p. Nazwa podmiotu
1 ---

Lista zatwierdzonych Podwykonawców będzie dostępna po rozpoczęciu Robót budowlanych.