Procentowe zaawansowanie prac

Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe


Zaawansowanie finansowe

3,85% - uwzględnia Zaliczkę 1% (na dzień: 30.11.2023)


Zaawansowanie czasowe

25,18% (na dzień: 30.11.2023)


Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

33,74% (na dzień: 30.11.2023)


Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%