Procentowe zaawansowanie prac

Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe


Zaawansowanie finansowe

5,03% - uwzględnia Zaliczkę 1% (na dzień: 31.03.2024)


Zaawansowanie czasowe

34,93% (na dzień: 31.03.2024)


Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

58,62% (na dzień: 31.03.2024)


Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%