Procentowe zaawansowanie prac

Odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe


Zaawansowanie finansowe

0,19% (na dzień: 30.04.2023)


Zaawansowanie czasowe

8,07% (na dzień: 30.04.2023)


Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

6,11% (na dzień: 30.04.2023)


Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%