Procentowe zaawansowanie prac

Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód


Zaawansowanie finansowe

5,74% - uwzględnia Zaliczkę 1% (na dzień 31.08.2023)


Zaawansowanie czasowe

38,03% (na dzień: 31.08.2023)


Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

62,43% (na dzień: 31.08.2023)


Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%