Procentowe zaawansowanie prac

Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód


Zaawansowanie finansowe

7,82% - uwzględnia Zaliczkę 1% (na dzień 31.03.2024)


Zaawansowanie czasowe

54,80% (na dzień: 31.03.2024)


Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

76,27% (na dzień: 31.03.2024)


Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%