Procentowe zaawansowanie prac

Odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód


Zaawansowanie finansowe

3,85% - uwzględnia Zaliczkę 1 % (na dzień 30.04.2023)


Zaawansowanie czasowe

28,35% (na dzień: 30.04.2023)


Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

52,53% (na dzień: 30.04.2023)


Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%