Budowa drogi ekspresowej S10
Bydgoszcz - Toruń, odc. Solec Kujawski - Toruń Zachód
i Toruń Zachód - Toruń Południe

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ - ODCINEK 3
06/05/2022 r.
- ODCINEK 4
20/01/2023 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY (NETTO)
- ODCINEK 3
346 235 319,45 zł
- ODCINEK 4
276 381 687,57 zł
/ WARTOŚĆ UMOWY (BRUTTO)
- ODCINEK 3
425 869 442,92 zł
- ODCINEK 4
339 949 475,71 zł

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń,
odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń,
odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń,
odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń,
odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń podzielona została na cztery odcinki Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Emilianowo, Bydgoszcz Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe o łącznej długości 55,94 km. Niniejsza strona internetowa dotyczy odcinków Solec Kujawski - Toruń Zachód (długości 21,15 km) oraz Toruń Zachód - Toruń Południe (długości 12,1 km).

Budowa drogi ekspresowej S10 jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. oprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S10 pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.
Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.
Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.